*Ph.D. Dissertation Summary/Daktaro disertacijos santrauka/Сажетак докторске дисертације

Summary of Ph.D. Dissertation in English

PH.D. Dissertation Summary SOTIROVIC

THE LINGUISTIC DEFINITION OF THE SERBIAN NATION BY VUK STEFANOVIC KARADZIC AND THE PROJECT OF THE CREATION OF A LINGUISTICALLY-DETERMINED SERBIAN NATIONAL STATE BY ILIJA GARASANIN

Link: http://www.freewebs.com/lepenica/PH.D. dissertation summary SOTIROVIC.doc

Daktaro disertacijos santrauka

VUKO STEFANOVIĆIAUS KARADŽIĆIAUS LINGVISTINIS SERBŲ TAUTOS IDENTIFIKACIJOS MODELIS IR ILIJOS GARAŠANINO LINGVISTIŠKAI SUVOKIAMOS SERBŲ TAUTOS VALSTYBĖS SUKŪRIMO PROJEKTAS

Ryšis: http://www.freewebs.com/shatornja/Daktaro%20disertacijos%20santrauka.doc

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

dss

sto