*Akademinė veikla

 • Kviestinis lektorius Leipcigo universitete, Socialinių mokslų ir filosofijos fakultete, Politikos mokslų institute, Leipcigas, Vokietija 2015 m. gruodžio 7-11. Paskaitų temos: Kultūrinis identitetas ir Europos vienijimas“, „Valstybės kūrimas, politikos sistema ir etniniai konfliktai buv. Jugoslavijos respublikoje Makedonijoje“, „Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: kultūra, istorija, politika ir politinė sistema“ (ERASMUS + programa).
 • Tarptautinės konferencijos :Europos sąjunga ir Bizantija – Kultūros paveldas, istorija ir perspektyvos Justiniano Didžiojo pasaulis ir Europos civilizacija (565-2015), 2015 m. spalio 23-25, Vilnius. Skaitytas pranešimas „Krikščioniškojo Konstantinopolio paveldas“.
 • Kviestinis lektorius Teisės fakultete, Politikos mokslų institute, Eötvös Loránd Universitete, Budapeštas, Vengrija, 2015 m. balandžio 20-24 d. Paskaitų temos: „Europos tapatybė ir jos siekiamybė“, „Makedonijos Respublika po Ohrido susitarimo 2001: Demokratija, valstybingumas ir daugiatautiškumo klausimas“, „Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: Kultūra, istorija, politika ir politinė sistema“, (ERASMUS + programa).

▪  Kviestinis lektorius Lisabonos ekonomikos ir vadybos institute, Lisabonos universitetas, Lisabona, Portugalija, 2014 m. gruodžio 1-5 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” (ERASMUS + programa).

▪  Kviestinis lektorius Politikos mokslų katedroje, Socialinių studijų fakultete, Masaryk universitete, Brno, 2014 m. kovo 24-28 d. Paskaitų ciklas: „Europos tapatybės problematika“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Globalios politikos studijų departamente, Malmės universitete, Malme, Švedija, 2014 m. kovo 3-7 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Teisės fakultete, Politikos mokslų institute, Eötvös Loránd Universitete, Budapešta, Vengrija, 2013 m. lapkričio 4-8 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Ekonomikos, teisės ir politinių mokslų fakultete Kaljario Universitete, Sardinija, Italija, 2013 m. gegužės 6-10 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” ir “Formavimas šiuolaikinės serbų etnolingvistinės tautos ir nacionalinės valstybės 19 a. pirmojoje pusėje” (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Politinių mokslų ir sociologijos fakultete Granados Universitete, 2012 m. lapkričio 5-9 d. Paskaitų ciklas „Kaip pasiekti europietišką tapatybę?“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Politikos mokslų fakultete, Pisos universitete, Pisa, 2011 m. lapkričio 14-18 d. Paskaitų ciklas „Serbija, Kosovas ir Europos Sąjunga“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Politikos mokslų fakultete „Cesare Alfieri“, Florencijos universitete, Florencija, 2011 m. lapkričio 7-11 d. Paskaitų ciklas „Kultūrinė tapatybė ir Europos unifikacija“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Politikos mokslų katedroje, Socialinių studijų fakultete, Masaryk universitete, Brno, 2011 m. kovo 21-25 d. Paskaitų ciklas „Serbija, Kosovas ir Europos Sąjunga“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Ekonomikos ir vadybos institute, Ekonomikos fakultete, Minho Universitete, 2010 m. lapkričio 1-5 d. Paskaitų ciklas „Pilietybė ir Multikultūriškumas“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Politinių mokslų ir sociologijos Granados Universitete, 2010 m. balandžio 8-12 d. Paskaitų ciklas „Serbija, Kosovas ir Europos Sąjunga“ (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Latvijos Universitete, 2010 m. vasario 8-12 d. Paskaitų ciklas „Pilietybė ir daugiakultūriškumas“ Europos studijų magistrų programos studentams (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  Kviestinis lektorius Politikos mokslų ir tarptautinių santykių fakultete Tampere universitete, Suomija, 2009 m. rugsėjo 29-spalio 1 d. Paskaitų ciklas „Lingvistinis nacionalizmas šiuolaikinėje Europoje“ B.A./M.A. kreditų kurso studentams (ERASMUS/SOCRATES programa).

▪  4-os tarptautinės vasaros mokyklos „Demokratijos iššūkiai po-komunistinėje Europoje: Nacionalinis identitetas“, Mykolo Riomerio Universitetas, Politikos mokslų fakultetas, Vilnius, Lietuva, 2009 m. birželio 14-21 d. Paskaita: „Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas“.

▪  Kviestinis lektorius Europos studijų ir tarptautinių santykių institute, Comenius universitete, 2008 m. kovo 30-balandžio 3 d., Bratislava, Slovakija. Paskaitų ciklai doktorantūros ir bakalauro studijų studentams:   “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas”, “Kosovo, Serbija ir ES”, “Nacionalizmas, etniškumas, valstybė” (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Kviestinis lektorius Grenoblio Politikos mokslų institute, 2008 m. lapkričio 17-20 d., Grenoblis, Prancūzija. Paskaitų ciklai bakalauro ir magistratūros studijų studentams: “Lingvistinis nacionalizmas šiuolaikineje Europoje” ir “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Kviestinis lektorius Porto universitete, Psichologijos ir edukologijos fakultete, 2008 m. gegužės 12-16 d., Porto, Portugalija. Paskaitų ciklai bakalauro studijų studentams: “Daugiakultūrinės visuomenės ir mažumų teisės“ bei „Globalizacija“ (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Kviestinis lektorius Lisabonos universitete, Teisės fakultete, 2008 m. gegužės 5-11 d., Lisabona, Portugalija. Paskaitų ciklai bakalauro studijų studentams: “Europos integracijos procesai“ bei „Globalizacija“ (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Kviestinis lektorius Varšuvos universitete, Rytų Europos studijų programos Žiemos mokykloje 2008, vykstančioje Rytų Europos Kolegijoje Vroclave, 2008 m. kovo 3-13 d., Lenkija. Paskaitų ciklas: “Balkanų konfliktų tautinės, etninės ir politinės priežastys” (finansuota Varšuvos universiteto).

▪  Kviestinis lektorius Tartu universitete, Socialinių ir politinių mokslų fakultete, 2007 m. lapkričio 26-30 d., Tartu, Estija. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas“ ir „Makedonijos klausimas”. Skaityta vieša paskaita Europos koledže: “Serbijos politika, žlugus Miloseviciaus politikai, ir Kosovo klausimas”, 2007 m. lapkričio 28 d.   (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Kviestinis lektorius Varšuvos universitete, Rytų Europos studijų programos Žiemos mokykloje 2007, vykstančioje Rytų Europos Kolegijoje Vroclave, 2007 m. kovo 1-10 d., Lenkija. Paskaitų ciklas: “Vidurio, Rytų ir Pietų Europos valstybių pasienio politika pokomunistiniame periode” (finansuota Varšuvos universiteto)

▪  Kviestinis lektorius Tartu universitete, Socialinių ir politinių mokslų fakultete, 2007 m. vasario 12-17 d., Tartu, Estija. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas”. Skaityta vieša paskaita: “Serbijos politika ir regioninio saugumo ateitis”, 2007 m. vasario 13 d.   (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Kviestinis lektorius Hanoverio universitete, Politikos mokslų inistitute, Europos studijų programa, 2006 m. vasario 4-11 d., Hanoveris Vokietija. Paskaitų ciklas: „Balkanų šalys tarptautinėje politikoje 19-20 a.“. Skaityta vieša paskaita: „Emigracija, pabėgėliai ir etninis valymas Jugoslavijoje 1991-2000“ 2006 m. vasario 7 d. (ERASMUS/SOCRATES Programa).

▪  Vidurio Europos Universiteto Vasaros mokyklos „Lyginamosios sociologijos teorija ir tyrimai“ dalyvis, Budapeštas, Vengrija, 2002 m. liepos 1-26 d.

▪  Dėstytojas, pakviestas svečio teisėmis skaityti paskaitų ciklą “Bizantijos imperijos politika, kultūra ir religija”, Vilniaus universitetas, Klasikinės filologijos katedra, 2002 m. vasario 14, 21 ir kovo 14 d.

▪  8-os Transatlantinės vasaros akademijos dalyvis, Europos integracijos studijų centras, Bona, Vokietija, 2001 m. birželio 5-30 d.

▪  Paskaitų “Pietų Tirolio problema” ir “Tautinių mažumų problematika Balkanuose” vedėjas Kultūrinių bendrijų studijų centre, Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, 2001 m. kovo 20 d. ir gegužės 1 d.

▪  Vasaros Žmogaus teisių studijų mokykloje dalyvis, Teisės fakultetas, Tilburgo universitetas, Nyderlandai, ir Žmogaus teisių institutas, Teisės fakultetas, Katalikiškas Leuveno universitetas, Belgija, 2001 m. rugpjūčio 20-31 d.

▪  Dėstytojų profesionalaus apmokymo programos dalyvis, Curriculum Resource Center, Vidurio Europos universitetas, Budapeštas, Vengrija, 2001 m. kovo 26-31 d.

▪  Trečios tarptautinės tarpdisciplinarinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ dalyvis, 2014 m. spalio 23-24 d. kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje. Skaitytas pranešimas „Jugoslavų nacionalizmas ir teritorinių pretenzijų problematika“.

▪  Tarptautinės mokslo konferencijos „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“ dalyvis, 2013 m. spalio 24-25 d. kurią organizavo Lietuvos istorijos institutas, Vilniuje. Skaitytas pranešimas „Europos Sąjunga ir Europos tapatybė“.

▪  Antros tarptautinės tarpdisciplinarinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ dalyvis, 2013 m. spalio 10-11 d. kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje. Skaitytas pranešimas „Kaip pasiekti europietišką tapatybę?“

▪  Tarptautinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė: Tyrimai, studijos, kultūros“ dalyvis, 2013 m. rugsėjo 27-28 d., kurią organizavo VDU Užsienio kalbų institutas, Vytauto Didžiojo universitete, Kaunas. Skaitytas pranešimas „Formavimas šiuolaikinės serbų tautos ir valstybės kūrimas“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūrinis palikimas: Bizantijos tautų sandrauga ir jos reikšmė Europos civilizacijai“ dalyvis, 2013 m. rugsėjo 12-15 d., Vilnius. Skaitytas pranešimas „Bizantijos imperijos graikiškumas“.

▪  Antrosios COST projekto EastBoardNet programos konferencijos dalyvis, Berlynas, Vokietija, 2013 m. sausio 11-13 d., kurią organizavo Mančesterio universitetas. Skaitytas pranešimas „Jugoslavų nacionalizmas ir teritorinių pretenzijų: Iššūkis Balkanams 21-ajame amžiuje“.

▪  Virtualus dalyvavimas Pasaulio kongrese viešo administravimo ir politikos mokslų klausimais, 2012 m. lapkričio 29 d.-gruodžio 2 d., Antalija, Turkija. Renginio organizatorius – Pasaulio akademinio švietimo ir tyrimų centras, Kyrenia, Kipras. Skaitytas pranešimas: „Etno-lingvistinis modernios serbų tautos ir valstybės formavimasis XIX a. pirmoje pusėje“ (Paper ID: 21972; http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/ADPOL/).

▪  Pirmos tarptautinės tarpdisciplinarinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ dalyvis, 2012 m. spalio 25-26 d. kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje. Skaitytas pranešimas „‘Teisinga prekyba‘ ir Europos Sąjunga“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Sienos, ribos ir sankirtos: Naujosios XXI a. paradigmos“ dalyvis, 2012 m. kovo 23-24 d. kurią organizavo LCC tarptautinis universitetas, Klaipėdoje. Skaitytas pranešimas: „Jugoslavų nacionalizmas ir teritorinių pretenzijų: Iššūkis Balkanams 21-ajame amžiuje“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle“ dalyvis, 2011 m. gruodžio 8-10 d., kurią organizavo VDU Užsienio kalbų centras, Vytauto Didžiojo universitete, Kaunas. Skaitytas pranešimas „Buvusios serbų-kroatų kalbos dezintegracija: Bošnjako identitetas ir bosnų kalba“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūrinis palikimas: 550 metų Trapezundo imperijos žlugimui – Bizantijos pasaulio trageija“ dalyvis, 2011 m. rugsėjo 23-24 d., Vilnius. Skaitytas pranešimas „Bizantija po Bizantijos: ‚Megali idea‘ ir jungtinė tautinė graikų valstybė“.

▪  Pirmosios COST projekto EastBoardNet programos konferencijos dalyvis, Katanija, Italija, 2011 m. sausio 20-22 d., kurią organizavo Mančesterio Universitetas. Skaitytas pranešimas „Naujas Balkanų žemėlapis: etninių serbų valstybės ribos“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Nacija ir kalba: Modernumo aspektai sociolingvistinėje   raidoje“ dalyvis, Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas, 2010 m. spalio 21-22 d. Skaitytas pranešimas „Serbų modernios nacijos ir nacionalinės valstybės kūrimas 19 a. pirmoje pusėje“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Šiaurės Atėnai: Kultūrų dialogas tarp rytų ir vakarų“ dalyvis, Vilnius, 2010 m. rugsėjo 17-19 d. Skaitytas pranešimas „Po-sovietinė kalbos politika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“.

▪  COST programos dalyvis Seminare 3 „Skirtumai ir nelygybės“, Fafo Taikomųjų tarptautinių studijų institute, Oslo, Norvegija. Skaitytas pranešimas „‘Teisinga prekyba‘ ir Europos Sąjunga“, gegužės 7-9 d., 2010.

▪  COST programos Seminaro 1 „Daugialypiai Rytai: Periferijos kaip praktika“ dalyvis Masaryk universitete, Brno, Čekijoje, 2009 m. lapkričio 11-13. Skaitytas pranešimas „Lingvistiniai Bosnių identiteto formavimosi aspektai, 1993-2009 m.“.

▪  Tarptautinės konferencijos „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūros paveldas: istorija ir ateitis“ dalyvis, Vilnius, 2009 m. birželio 19-25. Skaitytas pranešimas: „Manzikert mūšis (1071 m.): Bizantijos imperijos žlugimo pradžia“.

▪  11-ojo Viduržiemio jūros regiono studijų asociacijos kongreso dalyvis, 2008 m. gegužės 28-31 d., Liuneburg, Vokietija. Kongresą organizavo Kanzaso universtiteto Kenneth Spencer tyrimų centras, JAV. Skaitytas   pranešimas: „Turkija, Graikija, Italija ir Viduržiemio jūros regiono saugumas.

▪  2-osios metinės konferencijos „Naujos lyginamosios istorijos tyrimų gairės Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje“ dalyvis, 2008 m. balandžio 17-19 d., Sofija, Bulgarija. Konferenciją organizavo Atviros visuomenės institutas ir Vidurio Europos universitetas. Skaitytas pranešimas: „Pan-slavizmo idėjos dalmatų ir kroatų literatūroje ir istoriografijoje 1477-1706 m.“

▪  Tarptautinės konferencijos ”Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūrinis paveldas: istorija ir ateitis”, 2007 m. birželio 22-27 d., Vilnius, Lietuva. Pranešimo tema: “Krikščionybės triumfas Ankstyvojoje Bizantijoje“.

▪  Tarptautinės Višegrado 4 konferencijos “Koncepcijos tauta rekonstravimo procesai Vidurio Europoje” dalyvis, 2007 m. birželio 8-9 d. Telč, Čekijos Respublika. Pranešimo tema: “Lingvistiniai bosnių etninio identiteto konstravimo ypatumai Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Sandžake, 1993-2007 m.”.

▪  Tarptautinės mokslinės konferencijos “Europos studijos: dialektai ir kalbos politika” dalyvis, 2007 m. balandžio 27-28 d., Šiauliai. Pranešimo tema: “Serbų-kroatų kalbos transformacijos ir Bosnijos-Hercegovinos lingvistinė politika: bosnių etninio identiteto ir kalbos konstravimas”.

▪  Tarptautinės mokslinės konferencijos “Tautinio/pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien” dalyvis, 2007 m. balandžio 26-27 d., Kaunas. Pranešimo tema: “Bosnių kalbos įtakos etnonacionalinio bosnių identiteto kūrimui”.

▪  Tarptautinė konferencijos “Šiuolaikinės teorinės ir praktinės tendencijos rusų kultūrinės studijose” dalyvis, 2006 m. gegužės 12-13 d., Klaipėda. Pranešimo tema: “Balkanai ir Rusijos nacionaliniai interesai: Rusijos pozicija dėl Euro-Atlantinės integracijos ir Pan-Slavizmo mitų atgaivinimas”.

▪  Antros tarptautinės konferencijos “Tautos ir kalbos: modernumas sociolingvistinėje raidoje” dalyvis, 2006 m. balandžio 28 d., Panevėžys. Pranešimo tema: “Kroatų nacionalinis atgimimas (“Ilirų” judėjimas) ir kalbinis aspektas 1830-1841 m.”.

▪  Tarptautinės konferencijos “Tautinių mažumų organizacijos: kultūrinis aspektas” dalyvis, 2005 m. lapkričio 18 d. Pranešimo tema: “Serbų ortodoksų bažnyčios vaidmuo, ginant religines mažumų bendruomenes”.

▪  3-čios tarptautinės Kultūrinių bendrijų centro konferencijos “Silpniausios mažumos: vietos kultūrų rekonstrukcija Europoje” dalyvis su pranešimu “Romų holokausto problema Vidurio ir Pietryčių Europoje” Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, 2005 m. gegužės 13-14 d.

▪  Tarptautinėje konferencijoje “Bizantijos kultūros paveldas” dalyvis, Vilnius, 2005 m. kovo 18-19 d. Skaityto pranešimo tema: “Balkanų pusiasalis: civilizacijų ir politinių įtakų susikirtimų regionas”.

▪  Seminaro “Artima praeitis: žvilgsnis atgal, 2003-1933 m.” dalyvis su pranešimu “Emigracija, pabėgėliai ir etninis valymas Jugoslavijos žlugimo laikotarpiu”, Naujasis Europos koledžas, Bukareštas, Rumunija, 2004 m. gegužės 21-23 d.

▪  Seminaro “Bizantijos kultūrinis palikimas” dalyvis su pranešimu “Bizantija ir ketvirtasis kryžiuočių žygis”, Vilnius, Lietuva, 2004 m. balandžio 26 d

▪  Pietryčių Europos Istorijos specialistų seminaro dalyvis su pranešimu “Lingvistinis serbų tautos identifikacijos modelis”, Demokratijos ir sandraugos centras, Tesalonikai, Graikija – Sofija, Bulgarija, 2003 m. birželio 26-28 d.

▪  Jaunųjų humanitarinių mokslų tyrinėtojų konferencijos “Tautiškumas ir valstybingumas: Lyginamosios ir tarpnacionalinės studijos Europoje”   dalyvis su pranešimu “ Didžiosios Kroatijos Idėja XVII a.”, Södertörns högskola, Universiteto koledžas, Fleminsberg, Švedija, 2003 m. birželio 13-14 d.

▪  2-os tarptautinės Kultūrinių bendrijų centro konferencijos dalyvis su pranešimu “Kultūrinių bendrijų Išnykimo grėsmė: Vlachai Balkanuose”, Vilniaus universitetas, 2002 m. gruodžio 4-6 d.

▪  Specialaus forumo “Nacionalizmas, identitetas ir regioninis bendradarbiavimas” dalyvis su pranešimu “Lingvistinis Serbų tautinės savimonės formavimosi modelis ir Serbų etninės valstybės sukūrimas”, Forli, Italija, 2002 m. birželio 4-10 d.

▪  Konferencijos “Buvusi Jugoslavija ir Kosovo problema” dalyvis su pranešimu “Serbų klausimas ir Jugoslavijos žlugimas”, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002 m. kovo 8 d.

▪  Konferencijos “Religija ir kultūra” dalyvis su pranešimu “Pečo patriarchato vaidmuo, išsaugojant serbų tautinį ir kultūrinį identitetą Otomanų imperijoje”, Religijos studijų centras, Vilniaus universitetas, 2002 m. vasario 28 d.-kovo 1 d.

▪  Viešojo seminaro “Tarptautinis terorizmas ir dabartinis Balkanų saugumas” vedantysis ir pranešėjas, Vilniaus universitetas, Kultūrinių bendrijų centras, 2001 m. spalio 16 d.

▪  Tarptautinės konferencijos “Emigracijos pradžia ir pabaiga: Gyvenimas be sienų šiuolaikiniame pasaulyje” su pranešimu “Emigracija, pabėgėliai ir etninis valymas Jugoslavijoje 1991-2001: Nuo etnografinių link valstybinių sienų”, Vytauto Didžiojo universitetas, Vytauto Kavolio tarpdisciplininių studijų centras ir Lietuvos emigracijos institutas, Kaunas, 2001 m. lapkričio 22-23 d.

▪  Tarptautinio seminaro “Daugiakalbė Lietuva: praeitis, dabartis, ateitis” dalyvis su pranešimu „Lingvistinio nacionalizmo modeliai šiuolaikinėje Europoje”, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Vilnius, 2001 m. spalio 4 d.

▪  Viešojo seminaro “Serbų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” vedėjas Tarptautinių santykių ir politinių mokslų institute, Vilniaus universitetas, 2000 m. lapkričio 21 d.

▪  Vasaros Akademijos “Regionai ir mažumos Didžiojoje Europoje” Bolzano dalyvis ir pranešimo “Serbų nacionalizmo ištakos” autorius, 2000 m. rugsėjo 4-15 d.

▪  30–os metinės konferencijos, surengtos Šiuolaikinės Europos studijų Universitetų asociacijos ir Vidurio Europos universiteto, dalyvis, 2000 m. balandis 6-8 d.

▪  Konferencijos “Demokratizacija Rytų Europoje: teorija ir praktika” dalyvis, vykusioje Roberto Šumano centre, Europos universiteto institute, Florencija, Italija, ir pranešimo “Demokratijos procesai ir Jugoslavija” autorius, 1998 m. spalio 25– lapkričio 2 d.

▪  ES COST, Europos bendradarbiavimas mokslinių ir techninių tyrimų srityje, dalyvavimas Veiksme IS0803 „Europos rytinių sienų peržiūrėjimas: Europos Rytų periferijos socialinės, moralinės ir materialinės relokacijos“, 2009-2013 m.

▪  Archyviniai tyrimai Vengrijos ir Jugoslavijos santykiams nagrinėti 1990-1995 m. karo laikotarpiu, Atviros visuomenės archyvas prie Vidurio Europos universiteto, Budapeštas, Vengrija, 2005 m. sausio 5–vasario 5 d.

▪  Moksliniai tyrimai Vidurio Europos universiteto bibliotekoje ir Atviros visuomenės archyve tema “Albanijos nepriklausomos valstybės formavimasis 20 a.”, Budapeštas, Vengrija, 2003 m. liepos 3– rugpjūčio 3 d.

3 comments for “*Akademinė veikla

 1. ШУМАДИЈА
  2015-04-28 at 19:47

  Brussels’s Next Balkans Ersatz State: Vojvodina

 2. ШУМАДИЈА
  2015-04-28 at 19:47

  Categories: Serbia, Serbs Tags: Belgrade, CIA, genocide, HAARP, Heroine, history, Hrvati, Hrvatska, Karađorđe, Kosovo, Metohija, Milosevic, Mitrovica, Moscow, NATO, Pec, Petrograd, Pristina, Prizren, Russia, Serbia, Serbs, Sloveni, Srbi, Srbija, Ukraine, zakonik, Јасеновац, Броз, Загреб, кољачи, Крвати, нацизам, Тито, усташе, Хрвати

 3. 2015-12-04 at 21:36

  There is a crucial historical source that the Balkan Albanians are from the Caucasus: Byzantine historian Michail Ataliota

Leave a Reply